A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Положення центру професійної кар'єри

ПОЛОЖЕННЯ

Про Центр професійної кар’єри

 

1. Загальні положення

1. Центр планування кар’єри є структурним підрозділом училища.

2. Діяльність Центру професійної кар’єри направлена на ефективну роботу щодо сприяння працевлаштування випускників з метою сприяння реалізації права  випускників на працю та забезпеченню їх першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи всіх відповідальних за ці питання.

3. Участь та взаємовідносини НВВПУ з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру професійної кар’єри регламентуються відповідними угодами.

4. В своїй роботі Центр керується Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням», Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 216, наказом МОН України № 454 від 30.12.1999р., наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 404 від 27.04.2011 р. «Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників», та іншими нормативними документами МОН України, рішеннями ректорату, Вченої ради університету.

 

2.Порядок створення Центру.

 

2.1. Центр планування кар’єри створюється в НВВПУ в межах встановленої чисельності працівників училища;

2.2. Керівництво Центром здійснює директор училища, який організовує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України;

2.3. Штат Центру складають працівники, які працюють за угодою або контрактом, кількість яких визначається залежно від чисельності студентів ДДТУ;

2.4. До діяльності Центру залучаються представники органів студентського самоврядування.

 

3. Основними завданнями Центру є:

 

3.1 сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;

3.2 проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ДДТУ;

3.3 налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників;

3.4 забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади,  службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

3.5  інформування студентів і випускників ДДТУ про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці ( спеціальності);

3.6 здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;

3.7 подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним , відомостей про нього ( за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця;

3.8  організація та проведення всіх видів практик;

3.9  організація та проведення підготовчих курсів.

 

4. Основними функціями Центру є:

 

4.1 співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;

4.2 налагодження ділових стосунків ДДТУ з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями ( роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

4.3 запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями ( роботодавцями) і ДДТУ  для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;

4.4  вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці , надання відповідних пропозицій керівництву університету;

4.5 співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;

4.6 створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Центру щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки ( спеціальності);

4.7  організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно- правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносить;

Надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті ДДТУ;

4.8 організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ( дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками університету тощо);

4.9 здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;

4.10 планування і координація роботи факультетів, випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час;

4.11 здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об’єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;

4.12 інформування деканатів та випускових кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

4.13 надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

4.14 налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

4.15 щорічне інформування керівництва ДДТУ та студентів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах;

4.16  залучення підприємств, установ та організацій ( роботодавців) до благодійної діяльності;

4.17 здійснення пошуку місць проходження виробничої та фахової практик, пошук підприємств, установ та організацій, з якими університет буде мати змогу укласти договори на проходження різних видів практик.

 

5. Структура Центру

 

До складу Центру планування кар’єри входять:

  • лабораторія цільової підготовки та працевлаштування випускників;
  • сектор виробничої практики;
  • сектор підвищення кваліфікації та перепідготовки;
  • підготовчі курси;
  • підготовче відділення.

Всі структурні підрозділі Центру керуються в своїй роботі відповідними Положеннями, затвердженими керівництвом університету.

 

6. Центр має право:

6.1 розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи факультетів та випускових кафедр з питань працевлаштування студентів і випускників та організації практики студентів;

6.2 координувати роботу факультетів та кафедр з питань організації працевлаштування та практики.

7. Фінансування заходів Центру планування кар’єри щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (тренінги, семінари-практикуми, дні кар’єри, науково-практичні конференції тощо) здійснюється за рахунок коштів ДДТУ на підставі кошторису, затвердженого ректором університету в установленому законодавством порядку та також інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 

 

 

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора