A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Нормативно-правова база

Основні нормативні документи, на які спирається в своїй роботі ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ та СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ закладу П(ПТ)О:

 • Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text);
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text);
 • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80);
 • Указ Президента України від 21.09.2020 № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» (https://www.president.gov.ua/documents/3982020-35069);
 • Указ Президента України від 24.03.2021 № 119/2021 «Про Національну стратегію у сфері прав людини» (https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537);
 • Постанова КМУ від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text);
 • Постанова КМУ від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text);
 • Постанова КМУ від 24.02.2021 № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text);
 • Розпорядження КМУ від 10.10.2018 № 728-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-%D1%80#Text);
 • наказ МОН України від 20.04.2001 № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0330290-01#Text);
 • наказ МОН України від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18);
 • Етичний кодекс психолога (прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві) (https://clck.ru/amruJ);
 • наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» (http://surl.li/bcpey);
 • наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text);
 • наказ МОН України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (http://surl.li/bepgw);
 • лист МОН України від 06.11.2009 № 1/9-768 «Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів» (http://surl.li/bepil);
 • лист МОНмолодьспорту України від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах" (http://surl.li/bepuy);
 • лист МОН України від 11.03.2014 №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу» (http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/menu_normprav.php);
 • лист МОН України від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів» (http://surl.li/bepnq);
 • лист МОН України від 29.07.2014 № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» (https://osvita.ua/legislation/other/42289/);
 • лист МОН України від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-385729-14#Text);
 • лист МОН України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text);
 • лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 07.08.2015 № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень» (http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/menu_normprav.php);
 • лист МОН України від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України" (http://surl.li/bjfre);
 • лист МОН України від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству щодо дітей» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0656729-18#Text);
 • лист МОН України від 12.11.2018 № 1/9-690 "Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти" (http://surl.li/bjfzy);
 • лист МОН України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" від 18 грудня 2018 р. № 2657-VІІІ» (https://drive.google.com/file/d/1hRE8jdvVacpWYIOo9_Y4M0DM4w41AY05/view);
 • лист МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (http://surl.li/beprf);
 • лист МОН України від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/4/1/876543.pdf);
 • лист МОН України від 19.05.2020 № 6/645-20 «Щодо діяльності Національної дитячої гарячої лінії» (https://rada.info/upload/users_files/24014202/23c3acc9a0d066ca657d1fac06f2379b.pdf);
 • лист МОН України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» (https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/3/5/54354.pdf);
 • лист МОН України від 31.03.2020 № 063/3996 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
 • лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;
 • лист МОН України від 29.12.2018 № 1/9-790 щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу;
 • лист МОН України від 10.03.2021 № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора