A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Рада гуртожитку

СТАТУТ

Ради  гуртожитку

ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище»

Загальні положення

Рада  гуртожитку є складовою частиною парламенту училища.

1. Рада здійснює свою діяльність відповідно до положення про  Статуту, керується у своїй роботі  Конституцією, законами України «Про освіту» , і «Професійно – технічну освіту» , «Положенням  про  учнівський гуртожиток» та іншими нормативно-правовими актами.

2. Рада має свій девіз: «Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе».

Мета і завдання діяльності учнівського самоврядування

Мета діяльності: розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, залучення її до участі у громадському житті, створення умов для формування морального – духовної особливості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім*янин , професіонал.

Завдання діяльності:

 • Створення системи, що забезпечує позитивну соціалізацію підлітків та молоді, самореалізацію особливості відповідно до інтересів і суспільних вимог.
 • Забезпечення, захист прав та інтересів учнів.
 • Створення умов для розвитку учнівських ініціатив.
 • Забезпечення виконання учнями своїх обов’язків
 • Спонукання учнівської молоді до протидії проявам аморальності, правопорушення, бездуховності.
 • Виховання у зростаючої особливості власної причетності до розвитку навчального закладу, гуртожитку, суспільства, територіальної громади, держави.

Принципи діяльності:

Діяльність Ради будується на принципах добровільності, доступності, рівноправності та партнерства, колегіальності та персональності , відкритості та гласності, демократизму та свободи.

 Порядок виборів ради учнівського самоврядування:

 1. Рада обирається на загальних зборах учнів гуртожитку відкритим або таємним голосуванням. Термін дії Ради – один навчальний рік.
 2. Засідання Ради проходять згідно плану, але не рідше ніж 1 раз на місяць, а за потребою частіше.
 3. Очолює роботу ради голова, обраним шляхом відкритих або таємних виборів.
 4. Вибори Ради проводяться у вересні місяці на загальних зборах мешканців гуртожитку.

Структура ради:

 1. Рада  учнівського самоврядування складається з законодавчих,виконавчих органів гласності: 
 • Законодавчі – збори,рада;
 • Виконавчі – сектора;
 • Гласності – редколегія.
 1. Найвищим органом самоврядування є загальні збори учнів гуртожитку, які скликаються не рідше 1 раз на рік. В період між зборами вищим органом учнівського самоврядування гуртожитку являється Рада.
 2. Виконавчими органами є комісії
 • Житлово – побутова
 • Культурно – масова
 • Навчальна
 • Спортивна
 • Екологічна
 1. Орган – гласності – редакційна колегія.

Права і обов’язки учасників самоврядування та членів ради:

 1. Членом Ради гуртожитку  може стати кожен учень, який проживає в гуртожитку, визнає статус, мету і завдання ради.
 2. Кожен член Ради гуртожитку  має право:
 • Брати участь у всіх заходах , що проводить Рада;
 • Отримувати будь – яку інформацію про діяльність Ради;
 • Вносити пропозиції , висвітлювати діяльність Ради на засіданнях, зборах конференціях, в пресі;
 • Отримувати підтримку для реалізації своїх планів та прагнень, захист своїх прав, честі і гідності.
 1. Члени Ради гуртожитку зобов’язані:
 • Дотримуватися статуту,виконувати рішення керівних органів;
 • З повагою відноситися до товаришів і працівників гуртожитку;
 • Сприяти розвитку традицій;
 • Дбайливо ставитися до майна гуртожитку;
 • Дбати про зміцнення авторитету учнівського самоврядування гуртожитку;
 • Слідкувати за своїм здоров*ям, пропагувати здоровий спосіб життя.
 1. Законодавчі органи ( збори. рада) обирають органи самоврядування,приймають  закони (правила) колективного життя , програми ( плани) життєдіяльності, дають оцінку роботи колективу,розглядають питання членства в колективі, виключення з колективу та інші найважливіші питання життя учнівського колективу

Виконавчі органи (сектора) відповідають за реалізацію прийнятих програм(планів), є школою громадської активності, ініціаторами добрих справ у колективі.

Органи гласності (редколегія) інформує про стан вирішення питань життєдіяльності колективу, його окремих членів, випускає газети, листівки, висвітлює роботу колективу у пресі.

 

Рада:

 • Здійснює загальне керівництво учнівським самоврядуванням гуртожитку поміж зборами;
 • Готує і проводить засідання;
 • Планує роботу ради;
 • Контролює роботу секторів;
 • Організовує і проводить різні заходи;
 • Доповідає про роботу на загальних зборах та засіданнях;
 • Співпрацює з адміністрацією гуртожитку, ліцею та батьківським комітетом;
 • Голова ради може бути усуненим від своїх обов’язків.

В разі не виконання своїх обов’язків, порушення дисципліни, відставання в навчанні, перехід на навчання в інший заклад, за особистою заявою.

                 Заступник:

 •  Надає щоденну допомогу голові, в разі його відсутності – заміщає;
 • На засіданнях ради доповідає про виконану роботу;
 • Допомагає в оформленні документації.

Секретар:

 • Забезпечує оперативне інформування мешканців гуртожитку про рішення ради;
 • На засіданнях ради про виконану роботу;
 • Відповідає про оформлення документації;
 • Контролює роботу комісій.
 •  

Голови секрторів:

 • Голова і його заступник побутового сектора відповідають за генеральне та щоденне прибирання кімнат, секцій, щодня перевіряють чистоту кімнат, ведуть «Екран чистоти», приймають участь у визначенні кімнат та секцій переможців по чистоті, разом із старостими назначають чергових по секціях контролюють ведення куточків інформації у секціях і листків чергових по кімнатах.
 • Голова і заступник спортивного сектора « культурно – масова робота» відповідають за організацію вечорів розваг, свят, дискотек, музичне оформлення свят, разом з вихователем складають програми, сценарії плани ведення свят,розваг,визначають, кандидатури ведучих, роповідають ролі,визначають відповідальних за оформлення зали і заходів, костюми.
 • Голова і заступник спортивного сектора. Організовують спортивні заходи в гуртожитку. Дні здоров’я , ігри, турніри, спортивні розваги. Разом з вихователем відбирають матеріал до спортивних заходів, змагань, відповідають за оформлення зали, наявність інвентарю, його збереження, пропагують роботу спортивних гуртків та здорового способу життя серед учнів гуртожитку.
 • Голова і заступник трудового сектора відповідають за надання допомоги по озелененню гуртожитку,догляду за квітами в секціях, кімнатах, організовують роботу в квітниках біля гуртожитку та на території ліцею, разом з вихователем організовують тп проводять заходи екологічного характеру.
 • Голова навчального сектора відповідає за наявність під час самопідготовки. Веде облік відвідування ліцею учнями, які проживають в гуртожитку. Організовує допомогу у навчанні. Виступає  з інформацією про роботу сектора та про навчальні справи перед батьками
 • Голова сектору дисципліни і порядку забезпечує в гуртожитку громадського порядку, створює сприятливі умови для виконання учнями « Правил проживання в гуртожитку», пропагує та затверджує принципи моралі,норми культурної поведінки, правил етикету. Організовує чергування по гуртожитку,здійснює контроль чергування по секціях, дисципліни на самопідготовці та у вільний час.
 • Члени редколегії_випускають газети до свят, вітальні листівки до урочистих подій, висвітлюють успіхи , недоліки у роботі та житті гуртожитку.

Внесення змін до статуту:

 1. пропозиції до внесення змін до статуту подають на розгляд ради учнівського самоврядування
 2. пропозиції вважають прийнятими якщо за них проголосувало більш як 50% членів ради.
 3. Пропозиція про внесення змін до статуту вважається дійсною після їх оприлюднення.

При раді гуртожитку створюються ініціативні комісії:

 • Санітарно – побутову
 • Культурно –  масову
 • Фізкультурна
 • Редколегія.

Комісія очолюється членами ради.

Рада гуртожитку на своїх засіданнях і загальних зборах учнів, що проживають у гуртожитку, заслуховує повідомлення про роботу членів ради, старост кімнат, бібліотекарів – су спільників. У випадку необхідності перед адміністрацією училища піднімає питання про покращення житлово – побутових умов і культурного обслуговування проживаючих в гуртожитку.

 

 

Рада гуртожитку

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора