A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Виховна робота

Педагогічний колектив ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” спрямовує виховну роботу на вирішення першочергових завдань, визначених «Національною доктриною розвитку освіти  в Україні у ХХІ столітті», відповідними Указами Президента України, постановами КМ України та МОН України, «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді» тощо.

В училищі  створенні  належні умови для розвитку інтересів, здібностей і самореалізації кожної особистості як громадянина України.

В організації виховної роботи створена стабільна система, відповідно до якої чітко визначений регламент проведення виховних заходів (розклад 2): годин громадянського інформування та виховних годин (щосереди), занять гуртків, спортивних секцій, засідань органів учнівського самоврядування, ради профілактики (третій четвер місяця).

Виховний процес в училищі здійснюється згідно з планом виховної роботи, складеним на навчальний рік, який розглядається на засіданні педагогічної ради та затверджується директором навчального закладу. Відповідно складаються плани роботи на навчальний рік всіх структурних підрозділів, які затверджуються директором та заступником директора з навчально-виховної роботи. Класні керівники планують виховну роботу щомісячно та ведуть «Журнал обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями професійно-технічного навчального закладу» (наказ МОНУ від 08.05.2003 р. №278), який контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи.

При організації та проведенні виховних заходів використовуються перспективні педагогічні та інформаційно-комунікативні технології: тренінги, літературні кафе, літературно-театральні композиції тощо. Широко використовуються групові, індивідуальні методи роботи, проектні та дослідницькі технології.

На виконання методичних рекомендацій МОН України з питань організації виховної роботи  у навчальних закладах у 2018/2019 н. р. виховна робота проводиться за такими напрямками:

 • Громадянське виховання
 • Військово-патріотичне (національне)  виховання
 • Трудове виховання
 • Художньо – естетичне виховання
 • Екологічне виховання
 • Формування здорового способу життя
 • Морально-правове (превентивне) виховання особистості
 • Родинно-сімейне виховання

  З  метою кращої організації виховної роботи в групі класними керівниками та майстрами виробничого навчання, спільно з   практичним психологом  та соціальним педагогом,  вивчається контингент учнів та складаються соціальні паспорти груп. Ведеться облік,  уточнюються списки учнів, які відносяться до «соціально – незахищених» та пільгових категорій. На їх підставі складається  соціальний паспорт училища.

Станом на 01.09.2018р. в училищі навчалися 406 учнів, на 01.04.2019 - 373 учні, з яких 25 учнів, мають статус дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 65 учнів з багатодітних сімей, 17 учнів з сімей, де виховується 5 і більше дітей, 47 напівсиріт, 92 виховуються одним із батьків.

Навчальним закладом здійснюється соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей з функціонально неспроможних, малозабезпечених сімей та інших учнів, із соціально вразливих категорій, надається матеріальна допомога за  їх заявою та дітям, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.

Соціально-психологічною службою закладу здійснюється соціальний супровід учнів пільгових категорій. В першу чергу - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; ведуться обліково-статистичні картки, картки матеріального забезпечення,  вивчається рівень психічного та фізичного розвитку дітей, надається психолого-педагогічна допомога, вирішуються питання призначення, переоформлення пенсій по втраті годувальника, аліментів, контролюється отримання матеріальної допомоги по досягненню 18 років, вирішуються житлові питання.

Стали традиційними  акції для учнів (дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки) «Святий Миколай, до нас завітай», ««Пасхальний Благовіст». Дітям-сиротам вручаються новорічні подарунки та продуктові набори від Святого Миколая.

Адміністрація, педколектив  велику увагу приділяє правовому вихованню учнів, профілактиці правопорушень  та злочинності.

Спільно з державними органами влади та громадськими правовими організаціями працюємо в напрямку  попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.  В училищі створено банк даних учнів схильних до правопорушень, бродяжництва. Планується та обліковується робота з учнями, схильними до суїцидальних дій, групи ризику, підвищеної агресивності, підвищеної тривожності, які почуваються ізольованими в групі тощо. З учнями постійно проводиться індивідуальна, роз’яснювально - корекційна робота практичним психологом, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, заступником директора з навчально – виховної роботи.

     В училищі діє Рада профілактики правопорушень.  Для правової освіти учнів використовуються різні форми і методи роботи: місячники та тижні правових знань, класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів тощо.

Значна увага приділяється превентивному вихованню учнів, створенню ефективного превентивного середовища. В організації цієї роботи адміністрація, педколектив  плідно співпрацюють з державними та громадськими організаціями міста та району. Зокрема з виконавчими органами міської  ради та райдержадміністрації;

 • міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
 •  міською та районною службами у справах дітей;
 •  відділом ювенальної превенції Нов-Волинського відділу поліції;
 •  кримінально-виконавчою інспекцією;
 • громадською організацією воїнів ООС;
 • молодіжною  радою міста;
 • всеукраїнським союзом ветеранів ООС;
 • всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ»;
 • міськрайонною спілкою чорнобильців;
 • товариством сприяння оборони України
 • міською організацією ветеранів II Світової війни та іншими.

Особливої актуальності сьогодні набувають питання протидії булінгу, кібербулінгу, торгівлі людьми, насильства в сім»ї. Вони розглянуті на засіданні методичної комісії класних керівників. Проведено ряд виховних заходів з цих питань. Відеолеторій за участю старшого інспектора ювенальної превенції міського відділу поліції Швайківського Р.А. з питань протидії насильству в сім»ї.  Години психолога «Агресія і агресивність», «Мистецтво миру». 

У жовтні 2018р. на базі училища проведено обласну секцію заступників директорів з навчально-виховної роботи.

В училищі проводиться планомірна комплексна робота щодо забезпечення умов для збереження здоров’я учнів, виховання в них свідомого ставлення до власного здоров'я.  

В рамках реалізації завдань програми «За здоровий спосіб життя» в училищі  проводяться антинікотинова та антинаркотична,  інформаційно-освітня та профілактична робота серед учнів, заходи щодо попередження грипу, інфекційних захворювань, гепатитів, туберкульозу, СНІДу, венеричних захворювань, в т. ч. і за участю лікарів.  Працює відеолекторії « За здоровий спосіб життя». Ведеться активна робота по боротьбі з такими негативними явищами, як вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнопаління.

Всі виховні заходи направлені на розвиток творчих здібностей учнів, виховання естетичних смаків, формування  культури поведінки, національної гідності, любові до рідного краю.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільшої актуальності набуває патріотичне, громадянське виховання. Інтеграційні процеси в Україні відбуваються на фоні сплеску патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, традицій і звичаїв українського народу.

Всі заходи національно - патріотичного виховання спрямовуємо на розвиток в учнів здатності до критичного мислення і аналізу існуючих ситуацій та подій на Сході України, формування глибокої поваги до символів держави: Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної символіки.

Ми активно використовуємо різні форми роботи.

Щосереди в навчальних  групах проводяться громадянське інформування та виховні заходи: уроки-пам’яті, зустрічі з учасниками Другої світової  війни,  випускниками училища – учасниками ООС,  чорнобильцями, тематичні свята до Дня Пам’яті та примирення, Дня Гідності та свободи. Проведені  виховні заходи на тему:  «Вічна пам»ять Героям »  (до 4-ої річниці Дня Гідності та свободи,  «Ми твої, Україно, сини» до Дня Збройних Сил України»,  «Не змовкнуть дзвони пам»яті» (до Дня пам»яті жертв Голодомору),  «Безсмертна сила людського духу» (до Дня пам’яті жертв голокосту -27 січня), «Україна-єдина країна»  (до Дня Соборності України),  тощо. Учні прибирають могили воїнів, які загинули, визволяючи Новоград-Волинський від фашистських загарбників, відвідують та надають допомогу ветеранам війни, праці, інвалідам, особам похилого віку.

Традиційними в училищі стали  виховні заходи, які ставлять за мету збереження самобутності, звичаїв, традицій і обрядів. "Люблю я свій народ – ціную його звичаї", «Ми діти твої Україно», Андріївські вечорниці. 

Цікаво проходять  години спілкування, - семінари, «круглі столи», конференції   «Мамо, я повернусь", "Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься ", Я – українець!"."Пам’яті вдячні нащадки", "Моя рідна Україна", "Державна символіка Батьківщини", «Моя земля – земля моїх предків", "У пам’яті світ врятований".

Активно ведеться  пошукова робота, проектна діяльність учнів. Учні готують проекти на місцевих матеріалах  «Доля моєї родини в долі України», «Моє село - моя історія жива», «Моя Батьківщина - Україна», "Війна була на всіх одна",«Книга скорботи» тощо.

На наші загальноучилищні заходи ми запрошуємо місцевих поетів, відомих людей міста, свідків важливих історичних подій.

Вразив присутніх відкритий виховний захід «Голодомор 1932-1933р.р.-геноцид українського народу в спогадах очевидців, творах літератури  та мистецтва». Готуючись до цього заходу учні зустрілися з  свідками тих подій та підготували цікаві повідомлення.

Нещодавно ми провели відкритий виховний  захід «Де ще є така земля!» в якому взяла участь місцева поетеса патріотка України Валентина Ксендзук та ветеран училища Лазебник М.П.

Проведені цікаві заходи за участю наших земляків до Дня Українського козацтва, Дня Захисника України та Дня Збройних Сил України.

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є  відвідування музеїв Лесі Українки,  родини Косачів, міського музею бойової слави. Учні беруть активну участь у Міжнародному святі «Лесині джерела», у конкурсах читців до Лесиних та Шевченківських свят.

Директор училища М.Є.Паламарчук разом з  майстрами виробничого навчання, учнями взяли участь у всеукраїнській акції «Вишивання карти України від Заходу до Сходу»

Саме наше училище стало куратором  міжнародної  довготривалої акції «Вишивання на полотні збірки узорів Олени Пчілки»,  в якій беруть участь представники Америки, Аргентини, Японії, Кореї і це лише початок.

26 травня 2017 року в училищі відбувся мітинг з нагоди  урочистого відкритя меморіальних дошок загиблим воїнам у боях на Сході України – випускникам училища Камбарову Акі – Леоніду Анатолійовичу та Кулінічу Андрію Григоровичу.

Вклонитися героїзмові нескорених патріотів прийшли учні, викладачі, родини загиблих, військовослужбовці, представники міської влади, релігійної громади.

У руках дітей горіли лампадки-вогники пам’яті і   голосив скорбний дзвін … Це був плач – розлука за тими, хто в ХХІ столітті йшов за волю у бій і поліг, виборюючи свободу, захищаючи мир і спокій на українській землі.

А з гранітних брил (пам’ятних дощок) щодня на учнів дивляться 2 наших випускники, ніби просять…  Не коритися зайдам, вистояти у війні і бути гідними називати себе українцями.

Формування патріотизму  здобувачів освіти здійснюється також у процесі навчання.

Учні щорічно беруть участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах.

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості у номінації «Література».

Другий рік поспіль наші учні посідають друге місце у номінації «Література» саме з поезіями патріотичного змісту. Учениця Батащук Альона написала вірш «Будуймо самі свою державу». Щирська Аліна написала вірш-присвяту герою, який загинув в ООС.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослiдницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: «Національна ідея та історизм роману Василя Шкляра  «Чорний ворон». Проведено мовно-літературний квест: «Рідна мова калинова».

             На уроках історії  патріотичне виховання передбачає формування свідомості здобувачів освіти, що базується на вивченні історії боротьби нашого народу за свою незалежність у всі часи, в т.ч і сьогодні. Конкретизується це через систему виховних завдань та використання різних форм роботи:

- бесіди – «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша вітчизна Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України»;

- огляди періодичної преси – «Що, де, коли?», «За текстами газет», «Цікаві хвилинки»,

- огляд телепередач.


 

- Використовуються форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу. Це відвідування місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож «Україно ти моя прекрасна», складання історії свого роду.

Формування патріотизму, прищеплення шанобливого ставлення до Збройних сил України,  мотивація учнів до військової служби є  важливою складовою у викладанні  предмету Захист Вітчизни.

Саме тут учні вивчають  систему національної безпеки та оборони держави, законодавство України з військових питань, порядок проходження служби в Збройних Силах України. Ми працюємо над створенням бази даних наших випускників, які стали офіцерами або навчаються у вищих навчальних закладах,  Героїв України, кавалерів бойових орденів. Важливою складовою у підготовці юнаків до служби в Збройних силах України є їх  участь у роботі гуртка військово - патріотичного спрямування "Влучний стрілець".

Надважливою складовою по формуванню патріотизму на прикладах земляків, які захищають Україну  є  плідна співпраця з військовослужбовцями,  військово-шефська робота.

У Новограді Волинському  розміщена знаменита  30а окрема механізована бригада імені князя Острозького.

Вже не один рік ми використовуємо  такі форми співпраці з військовослужбовцями:  екскурсії до військових частин, організація днів відвідування військових частин з нагоди державних та військових професійних свят, днів складання військової присяги; зустрічей з особовим складом військових частин, залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни; організація спільних з військовослужбовцями змагань з військово-прикладних видів спорту. Запрошуємо команду військових для участі у щорічному спортивно-розважальному святі «Ну-мо,хлопці». 

 

            Ми проводимо  зустрічі з нашими земляками, які брали участь у бойових діях на Сході України. Останні такі зустрічі були з нашим земляком-учасником ООС Назарчуком Ігорем Володимировичем, генерал-лейтенантом Павлюком Олександром Олексійовичем. Учні проявляють великий інтерес на таких зустрічах,  задають багато питань.

Цікавими для учнів стали зустрічі з учасниками ООС - нашими земляками,  випускниками училища та волонтерами, які повернулись із зони бойових дій та сьогодні проводять з учнями навчання з питань використання зброї, підготовки до служби в Збройних силах  України.

Участь у міських заходах, покладання квітів до пам”ятників та пам”ятних місць Захисникам України, Героям Небесної сотні, жертвам Голодомору-ще одна важлива складова формування цінністних орієнтирів молоді.

На  прохання командирів військових частин учні передавали нашим хлопцям на передову прапори на яких були написані  побажання від наших учнів. Як говорили нам військові, такі прапори військовослужбовці вважали своїми самими надійними оберегами.

Значна увага приділяється екологічному вихованню учнів.

Щороку ми приймаємо активну участь у міській акції « Чисті береги», прибираємо територію на березі річки Случ, околиці міста.  Цього року учні взяли у часть в акції організованій депутатом обласної ради Мельником Віктором Сергійовичем «Посадимо ліс разом»,  під час якої у лісі було висаджено  5 тисяч садженців сосни.  

За ініціативою майстра виробничого навчання Гнідовського в училищі організовано челлендж, який підтримали всі 15 навчальних груп. Учні  прибрали територію навчального закладу, висадили дерева та квіти.

 

З метою забезпечення виконання державного замовлення, в училищі проводиться профорієнтаційна робота, яка починається з вересня погодженням із підприємствами – замовниками кадрів плану набору на новий навчальний рік. Наступний етап – закріплення педагогічних працівників за школами міста та району, інших районів  і подальша системна робота з учнями та їх батьками. Корисно та цікаво проходять  Дні відкритих дверей за участі міськрайонного центру зайнятості, робота  зональних семінарів, які центр зайнятості проводить по школах міста. Активно використовуються в профорієнтаційній роботі інформаційні технології. Ми демонструємо учням презентації пропонованих професій, уривки з відеофільму про училище, учнівські вироби, фотоальбоми тощо.

  Активно співпрацюємо із засобами масової інформації, перевізниками.   Проводимо спільні виховні та спортивні заходи. Майбутні абітурієнти запрошуються до участі у майстер-класах із робітничих професій на міських заходах, під час проведення днів відкритих дверей. Педагогічний та учнівський колективи також проводять профорієнтаційну роботу в школах  сусідніх районів області. Завдяки ефективній профорієнтаційній роботі училище щорічно забезпечує виконання держзамовлення на робітничі професії.

Стан виховної роботи розглядається на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій, нарадах при директорові. Видаються відповідні накази, розпорядження, розробляються заходи з організації навчально – виховної роботи, підводяться підсумки, проводяться нагородження, преміювання кращих учнів, надається матеріальна допомога.

Виховна робота в ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне  училище” спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учасника навчально-виховного процесу.

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Людмила Отверченко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора